ZNP Ćmielów

Strona Związku Nauczycielstwa Polskiego


Zapraszamy do odwiedzania strony
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Przyszłość polskiej szkoły-badanie ZNP

ZNP wraz z Fundacją Kaleckiego oraz pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi badanie dotyczące przyszłości polskiej szkoły.

Celem projektu jest poznanie opinii i oczekiwań nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji.

Ankieta jest dostępna online pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/badanieznp

Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie jego wyników Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie ogólnopolską dyskusję o przyszłości polskiej oświaty.

Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi od jak największej liczby respondentów. Dlatego zwracamy się z próbą o wypełnienie ankiety i rozesłanie informacji o badaniu wraz z linkiem do ankiety do grona Państwa znajomych: nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samych uczniów.

źródło: strona ZG ZNP

248 735 podpisów ZA GIMNAZJAMI

W ciągu niespełna dwóch miesięcy zebraliśmy 248 735 podpisów za pozostawieniem gimnazjów w systemie oświaty - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej ZNP 19 stycznia 2016 r., podsumowując akcję "Razem dla gimnazjów!"


Pod koniec listopada 2015 roku Związek zaapelował do nauczycieli, pracowników oświaty, środowiska naukowego, samorządów, rodziców i społeczności lokalnych o wsparcie akcji zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie pod hasłem "Razem dla gimnazjów".

- Podpisy zbieraliśmy od 25 listopada 2015 r. na terenie całego kraju poprzez ogniwa związkowe. A także w Internecie. Na dzień dzisiejszy mamy 248 735 podpisów. Najwięcej podpisów mamy ze Śląska (ponad 32 tys.), woj. mazowieckiego (ponad 23 tys.) i łódzkiego (20 tys.). To dobry wynik w tak krótkim czasie! Średnio, każdego dnia, a mieliśmy przecież okres świąteczny, zbieraliśmy 4,5 tysiąca podpisów dziennie - mówił szef Związku. - Na tym nie poprzestajemy. To nie koniec naszej akcji, nadal zbieramy podpisy w Internecie na stronie: petycje.znp.edu.pl.
Prezes ZNP przypomniał, że do ZNP zgłosiło się wiele organizacji, samorządów, rodziców i uczniów popierających utrzymanie gimnazjów. - Po raz pierwszy od wielu lat mówimy wspólnym głosem z samorządami. Codziennie dostajemy listy od wójtów i burmistrzów popierających naszą akcję - mówił szef ZNP.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela

Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wpłynął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli - likwidację obowiązku realizowania przez nauczycieli w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy (nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze), w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tzw. "godzin karcianych" (art. 1 pkt 3 projektu ustawy).
Jak informuje MEN, konsultacje zakończą się na początku lutego.

ZNP wznawia akcje protestacyjną

ZG ZNP
1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego wznawia akcję protestacyjną i wchodzi w spór z rządem. Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani Pani Premier, ani Pani Minister Edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP. Dlatego 25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów
ZNP .

ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów. Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych .

List do Pani Premier Ewy Kopacz na stronie ZG ZNP


POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU


- Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
- Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.
- Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
- Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.
- Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.
- Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.
- Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.


Wygenerowano w sekund: 0.07
585,119 Unikalnych wizyt